نوع کیف (XG)

  • suspension clamp XG 4022

    گیره تعلیق XG 4022

    گیره تعلیق (نوع کیسه clip گیره سیم تعلیق عمدتا برای خطوط برق یا پستهای فرعی مورد استفاده قرار می گیرد. سیم و هادی رعد و برق با اتصال اتصالات فلزی بر روی رشته عایق به حالت تعلیق درآمده یا هادی صاعقه بر روی برج قطب معلق است. این از دو نوع ماده ساخته شده است: آلیاژ آهن و آلومینیوم. زاویه آویز گیره سیم تعلیق باید از 25 کمتر نباشد و شعاع انحنا نباید از هشت برابر قطر دستگاه کمتر باشد ...