نوع میله را بکشید (NXJ

  • pull rod type(NXJ  )

    نوع میله کششی (NXJ

    برنامه سری NXJL برای تثبیت و کشش سیمهای هسته آلومینیومی عایق بندی شده از بالا (JKYL) با رشته های عایق در انتهای یا هر دو انتهای بخش کشش 1-10 کیلوولت و پایین مناسب است. محصولات مطابق با مشخصات سیم با هسته گوه پلاستیکی مختلف مجهز شده اند. ویژگی ساختار پوسته ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا در برابر اکسیدات ، بدون قدرت اتلاف