ترمینال های گشتاور (سری BLMT)

  • Torque Terminals(BLMT Series)

    ترمینال های گشتاور (سری BLMT)

    1. بررسی اجمالی محصول نام محصول Term ترمینال های گشتاور series سری BLMT method روش نمایش مدل BLMT- □□ / □□ - □□ قطر مونتاژ قطر BLMT / مدل هادی مناسب دامنه محصول 2. کاربرد ترمینال های پیچشی اتصالی است که برای اتصال سیم استفاده می شود به تجهیزات ، عمدتا برای اتصال سیم های عایق بندی شده ، سیم های آلومینیومی ، سیم های آلیاژ آلومینیوم ، سیم های آلومینیومی هسته ای فولادی و سیم های مسی در موقعیت های غیر تحمل استفاده می شود 3. محدوده کاربرد خط پیشرو قابل اجرا : 25-240㎜². 4. پارامتر فنی ...