پوشش عایق و NXL-NXLJ

  • wedge type and insulation cover( NXL )

    نوع گوه و پوشش عایق (NXL

    گیره سیم کششی نوع گوه سری NXL مناسب برای 20 کیلوولت و زیر خطوط توزیع است ، هادی آلومینیوم عایق بندی شده یا هادی لخت بر روی عایق گوشه یا میله کشش ترمینال ثابت شده است ، به طوری که هادی سقفی ، پوشش عایق را ثابت یا محکم می کند و گیره سیم کشش تطبیق استفاده ، نقش حفاظت از عایق. ویژگی ساختار 1. شخصیت غیر مغناطیسی را انتخاب کنید آلیاژ آلومینیوم در برابر اکسیداسیون با مقاومت بالا ، بدون اتلاف ...