اتصالات پیوندی

  • Traingle-yoke-plate-L-1040

    صفحه-یوغ-Traingle-L-1040

    اتصالات پیوندی برای اتصال عایق و اتصالات در خط انتقال ولتاژ فوق العاده. صفحه یوغ از فولاد گالوانیزه داغ است. شکل صفحه یوغ نوع LF دقیقاً مانند یک مستطیل است که در آن یک سوراخ بیضی شکل در موقعیت میانی قرار دارد. این برای اتصال بین دو قطعه هادی جداگانه تحت رشته عایق دو اتصال (رشته عایق یا کشش عایق) استفاده می شود. این عمدتا در خط انتقال ولتاژ بالا هوایی 330KV نصب شده است. صفحه Loke نوع یو ...